Nábor nových členů probíhá celoročně!
...Přijď i Ty... X

Kickbox Pardubice

Vnitřní řád tělocvičny

- Během, před i po tréninku se chovejte tiše a udržujte čistotu ve všech cvičebních prostorech.

- Poslouchejte a dbejte pokynů trenéra, případně asistenta trenéra. Bez pokynu trenéra nevstupujte do tělocvičny.

- Pokud se necítíte před tréninkem nebo během tréninku fyzicky nebo psychicky v pořádku, nezúčastňujte se tréninkové jednotky, případně jí neprodleně ukončete. Každopádně svůj stav okamžitě konzultujte s trenérem.

- V době nepřítomnosti trenéra je pověřen člen, který v plném rozsahu zodpovídá za odbornou kvalitu a bezpečnost vedení tréninku a v této době se provádí výcvik pouze v rozsahu již známých a odborně zvládnutých technik a cviků. Pokud trenér nepověří žádného člena vedením tréninku, automaticky má na starost tuto záležitost asistent trenéra. V případně nepřítomnosti asistenta trenéra přebírá tuto zodpovědnost osoba pověřená jedním z trenérů.

- Během tréninku nepoužívejte mobilní telefon, ani jiné přístroje. Všechny přístroje, které by mohly nějakým způsobem narušit tréninkovou jednotku, nechte úplně vypnuté, případně si alespoň vypněte zvuk.

- Během tréninku neopouštějte tělocvičnu, v případě potřeby o tom informujte trenéra nebo jeho asistenta.

- Do tělocvičny není vhodné nosit osobní věci kromě vybavení potřebného k tréninku a cenností.

- Sprchy můžete využívat pouze po tréninku.

- Šatny můžete používat bezprostředně před začátkem tréninkové jednotky, během tréninkové jednotky a bezprostředně po ukončení tréninkové jednotky.

- Do tělocvičny vstupujte bosi, případně se stahovači kotníků na nohou. Boty, ponožky, ani jiné pokrývky chodidel nejsou žádoucí (výjimkou je obvaz/bandáž).

- Před začátkem tréninkové jednotky si sundejte hodinky, řetízky, náramky, náušnice, piercing a další nepotřebné věci, které by mohly ohrozit zdraví cvičenců nebo narušit bezpečnost.

- Tréninkové pomůcky se připravují pouze na pokyn trenéra. Je zakázáno jakkoliv manipulovat s vybavením bez výslovného pokynu trenéra.

- Dojde-li k úmyslnému poškození vybavení tělocvičny, tak bude škoda vymáhána na viníkovi, který poškodil majetek.

- Jakékoliv poškození a závady nahlaste trenérovi bezprostředně po zjištění této skutečnosti.

- Je zakázáno vstupovat se zvířaty do tělocvičny, šaten a dalších prostorů u tělocvičny.

- Je zakázáno odkládat jízdní kola a další dopravní prostředky do tělocvičny a přilehlých prostor (chodby, šatny atd.).

Vnitřní řád je platný od 1. září 2014.

Stáhnout vnitřní řád (PDF)

Tréninky

Říjen 2018
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
Listopad 2018
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
Vysvětlivky:
 • X
 •  Thaibox / Kickbox
 • X
 •  Kondiční cvič.(F&B)
Thaibox, Kickbox, Box, Fit & Box
Copyright © WG, z. s. Pardubice 2011 - 2018

ZDRmYzliMD